Grants

Support received from European Union fund

Organization: PAIH

Program: Polskie Mosty Technologiczne

Call: III/2018: Kenia, ZEA

 

Date: 01.07.2019

Goal: International expansion of KCM Clinic to Kenya

Planned effect: implementation of expansion strategy with support of PAIH Foreign Trade Offices

Project value: 40,000 EUR

Contribution from European Funds: 36 830,54 EUR

 

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji