Akcjonariusze z Sanford Health

Małżeństwo lekarzy kardiologów prof. Adam i Maria Styś z University of South Dakota USA zostało akcjonariuszami KCM Clinic.

Nawiązana współpraca z amerykańską organizacją zapewni KCM Clinic wymianę kadry naukowej, organizaję wspólnych sympozjów oraz  dalsze podnoszenie jakosci usług medycznych.

Sanford Health jest zintegrowanym systemem opieki zdrowotnej, największym powierzchniowo w USA.

Jako organizacja non-profit inwestuje w rozwój i budowę kolejnych klinik, ośrodków medycznych oraz ośrodków badawczych. Sanford Health poza USA ma swoje ośrodki w Irlandii, Ghanie, Izraelu i Meksyku.