Anna Sadowa

Anna Sadowa należy do Zespołu Chirurgii Bariatrycznej oraz Laparoskopowej.