Dariusz Milko
Fizjoterapeuta
Poradnia: Poradnia Ortopedyczna

Tytuł naukowy: dr n. k. f., Specjalista Fizjoterapii
Rok nadania tytułu naukowego: 2003
Stanowisko: Kierownik Działu Rehabilitacji Leczniczej i Przyrodolecznictwa w Uzdrowisku Cieplice

Publikacje:

 • Milko D., Milko M., Cichoń D. Wpływ leczenia uzdrowiskowego na jakość życia pacjentów z chorobą dyskową części lędźwiowej kręgosłupa. Monografia KPSW , Wyzwania XXI wieku w naukach o zdrowiu i kulturze fizyczne, 2018:209-238.

Wystąpienia:

 • Milko D.: ,,Zalecenia i ograniczenia w zakresie fizjoterapii u pacjentów zakwalifikowanych do operacji kręgosłupa” w ramach Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt.: ,,Małoinwazyjne techniki neurochirurgiczne w chorobach kręgosłupa w połączeniu ze specjalistyczną rehabilitacją-17-18.06.2016 r. KCM Clinic Jelenia Góra.
 • M. Milko.: ,,Wykorzystanie nowoczesnych technik w leczeniu schorzeń narządu ruchu w Uzdrowisku Cieplice w ramach II Cieplickiego Maratonu Ekologicznego-Wybieram Zdrowie -05.06.2016 roku – Filia Politechniki Wrocławskiej w Cieplicach.
 • Udział w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. ,,Małoinwazyjne techniki neurochirurgiczne w chorobach kręgosłupa w połączeniu ze specjalistyczną rehabilitacją. Neurochirurgia czynnościowa i neuromodulacja. Transmisja Live z Sali operacyjnej17-18.06.2016 r. KCM Clinic Jelenia Góra.
 • Uczestnictwo w wykładzie pt. ,,Własne doświadczenia w leczeniu dietą warzywno-owocową chorób cywilizacyjnych i bezpłodności (dr Ewa Dąbrowska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) 28.05.2016r. – Filia Politechniki Wrocławskiej w Cieplicach.
 • Uczestnictwo w XXII edycji Międzynarodowego Dnia Inwalidy i Konferencji Naukowej pt.: ,,Życie bez bólu”, Zgorzelec 18-20.03.2016 r. pod przewodnictwem prof .Zbigniewa Śliwińskiego.
 • Certyfikat uczestnictwa w IV Międzynarodowej Konferencji Medycznej pt.: ,,Umysł, emocje i relacje- wpływ i leczenie chorób przewlekłych
  i onkologicznych” organizowany w Uniwersytecie Medyczny we Wrocławiu-16.04.2016 r. Wrocław.
 • Udział w wykładzie z zakresu farmacji przedstawiciela z Chin (Changzhou Technician College)-KPSW-23.10.2018 r.
 • Udział w Konferencji dotyczącej Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, Hotel Mercury,30.05.2019 r. Jelenia Góra.
 • Milko D.,Milko M.,Dyrcz B.,Cichoń D.: Udział czynny w sesji plakatowej pt.: ,,Ocena niepełnosprawności głosowej w aspekcie stanu funkcjonalnego, emocjonalnego i fizycznego u osób leczonych w Uzdrowisku Cieplice w ramach Międzynarodowego Dnia Inwalidy i Konferencji Naukowej pt. ,,Życie bez bólu”, 28-30.03.2019 r. w Zgorzelcu.
 • Udział w IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. ,,Nowości w małoinwazyjnej i endoskopowej chirurgii kręgosłupa. Kompleksowe leczenie pacjentów ze schorzeniami kręgosłupa w odcinkach szyjnym, piersiowym i lędźwiowym, KCM Clinic, Jelenia Góra 29-30.11.2019 r.-udział czynny.
 • Uczestnictwo w XXV edycji Międzynarodowego Dnia Inwalidy i Konferencji Naukowej pt. ,,Życie bez bólu”, 28-30.03.2019 r. w Zgorzelcu.
 • Wyjazd z Programu Erasmus + do EuroAkademii w Berlinie ( 13-17.05.2019 r.)
 • Udział w II Konferencji Naukowej Studentów pt.: ,,Od nawyków do Choroby”,KPSW,28.05.2019 Jelenia Góra.

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:

 • Udział w szkoleniu pt.: ,,Zastosowanie laseroterapii wysokoenergetycznej(HILT) w praktyce fizjoterapeutycznej, Technomex, KPSW- Jelenia Góra-10.03.2016 r.
 • Udział w warsztacie pt.: ,,Sztuka oddychania i kształtowania życiowej energii-Metoda PATH”( 9h) -organizowanym w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu-prowadzący Yu-Jea-Sheen-(Korea)-17.04.2016r.Wrocław.
 • Udział w szkoleniu pt.: ,,EKSO GT – Mobilny egzoszkielet do reedukacji chodu’’ Technomex, KPSW-Jelenia Góra-21.04.2016 r.
 • Uczestnictwo w warsztatach pt: ,,Badania obrazowe dla potrzeb fizjoterapii-17.03.2016 r. Łagów.
 • Uczestnictwo w warsztatach pt.: ,,Kinesiology Taping w sporcie doświadczenia własne” prowadzący PT. Siegfried Breitenbach( Niemcy)-18.03.2016 r. Zgorzelec.
 • Przyjęcie delegacji sześciu pracowników z uczelni Changzhou Technician College Jiangsu Provincez Chin i uroczyste zwiedzanie Uzdrowiska Cieplice-gościem był sam Prezydent tej uczelni, Sun Guonqing (odpowiednik naszego Rektora)-04.08.2018 r.
 • Udział w uroczystym spotkaniu z przedstawicielami z Chin z zaprzyjaźnionej uczelni Changhou Institut of Technology, 25.08.2018 r. KPSW Jelenia Góra w sprawie współpracy międzynarodowej.
 • Przyjęcie delegacji pięciu pracowników z uczelni Changzhou Technician College i uroczyste zwiedzanie i prezentowanie pracowni fizjoterapeutycznych w Uzdrowisku Cieplice- 23.10.2018 r.
 • Ponowne przyjęcie delegacji pracowników z uczelni Changzhou Technician College i uroczyste zwiedzanie i prezentowanie pracowni fizjoterapeutycznych w Uzdrowisku Cieplice- maj 2019 r.
 • Udział w Kursie Medycyna Ortopedyczna Cyriax – OMI, moduł I, 05.12.2019-08.12.2019 Warszawa.
 • Udział w szkoleniu pt. ,,Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii”, 09-10.11.2019 r. Certyfikat KIF/BDM/2019/11/0144 w Jeleniej Górze.
 • Udział w szkoleniu pt. ,,Statistica kurs podstawowy”, Kraków 05-06.11.2019 r. Świadectwo nr 201911SKPW06 i 24-25.09.2019-Warszawa
 • Udział w szkoleniu pt .,,Statystyka w medycynie-metody analizy wariancji i analizy regresji”, Kraków 30.09-01.10.2019.
 • Udział w szkoleniu pt .,,Statystyka w medycynie-analiza danych jakościowych”, Kraków 21-22.10.2019.
 • Udział w warsztatach pt.: ,,MBO i Kinesiology Taping.Nawigacja w dynamicznym plastrowaniu w ramach Międzynarodowego Dnia Inwalidy i Konferencji Naukowej pt. ,,Życie bez bólu”, 28-30.03.2019 r. w Zgorzelcu.
 • Szkolenie teoretyczne dla fizjoterapeutów, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych prowadzących szczepienia ochronne przeciwko COVID-19- 23.03.2021 r.,
 • Szkolenie praktyczne dla fizjoterapeutów, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych prowadzących szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu 07.04.2021 r.
 • Udział w wyborach na delegatów II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów-23.05.2021 w Bolesławcu. Po ogłoszeniu wyników zostałem delegatem II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.
 • Członek  Zespołu Tematycznego do Spraw Medycyny Fizykalnej i Balneoklimatologii oraz Fizjoterapii Uzdrowiskowej przy Krajowej Radzie Fizjoterapii w Warszawie od 2017 i nadal.
 • Udział w warsztatach pt.: ,,MBO i Kinesiology Taping.Nawigacja w dynamicznym plastrowaniu w ramach Międzynarodowego Dnia Inwalidy i Konferencji Naukowej pt. ,,Życie bez bólu”, 28-30.03.2019 r. w Zgorzelcu.
 • Przedstawiciel KOSF na DOL-4 do organizacji wyborów delegatów na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów 05.11.2016r. Zgorzelec.
 • Opiekun Zakładowy studentów w Uzdrowisku Cieplice w ramach praktyk zawodowych z fizjoterapii w latach 2018-2021.
 • Opiekun studentów z zagranicy realizujących zajęcia w Uzdrowisku Cieplice z programu Erasmus +2016r. z Turcji i Hiszpanii i Ukrainy.
 • Organizator  I Mistrzostw Polski Fizjoterapeutów w kolarstwie w 2019 w Jakuszycach i w Inowrocławiu z udziałem studentów z fizjoterapii i z afiliacją KPSW i Krajowej Izby Fizjoterapii.
 • Kilka wywiadów w telewizji Polsat i TVN w Uzdrowisku Cieplice promujące zabiegi fizjoterapeutyczne z udziałem studentów KPSW. Opracowanie panelu rehabilitacji chorych po COVID-19w Uzdrowisku Cieplice.

Odznaczenia oraz osiągnięcia

 • 20-05-2022 odznaczony „Złota Odznaka” za rozwój fizjoterapii w Polsce przez  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii,
 • 28 -05-2022 powołanie na członka Krajowej Rady Fizjoterapeutów kadencji 2022-2026 : Uchwała II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów,
 • 17-09-2022 Świeradów Zdrój  organizator górskiej edycji Mistrzostw Polski Fizjoterapeutów,
 • 09-2022 opracowanie i wdrożenie w Uzdrowisku Cieplice programu „Rehabilitacji uzdrowiskowej dla osób z nietrzymaniem moczu”
 • 27-01-2023 Odznaczony- „Szkarłatnego Serca” Uchwałą Zarządu Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Jeleniej Górze.
 • 31 marca 2023 r. wybór na V- ce Prezesa Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.
Telefon: 75 645 20 00
Lokalizacja: Jelenia Góra