Anna Stawińska

Anna Stawińska należy do Zespołu Chirurgii Bariatrycznej oraz Laparoskopowej.