Katarzyna Karbowska
Katarzyna Karbowska

Katarzyna Karbowska należy do Zespołu Chirurgii Bariatrycznej oraz Laparoskopowej.