Rejestracja Stomatologiczna
75 645 20 15

ImplantyCENA
Konsultacja implantologiczna (specjalista chirurg szczękowo-twarzowy) z planowaniem leczenia250 PLN
Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą3 500 PLN
Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą1 800 PLN
Proteza na 2 implantach mocowana na belce7 000 PLN
Proteza na 4 implantach mocowana na belce10 500 PLN
Punkt w moście na implantach1 200 PLN
Regeneracja kostna z użyciem membrany i biomateriały - mała2 000 PLN
Regeneracja kostna z użyciem membrany i biomateriały - rozległa2 900 PLN
Wszczepienie Implantu Straumann 3 300 PLN
Wszczepienie implantu Alpha Bio2 500 PLN
Założenie korony ceramicznej na metalu łącznik tytanowy Straumann2 900 PLN
Założenie korony ceramicznej na metalu łącznik cyrkonowy Straumann3 600 PLN
Założenie korony pełnoceramicznej łącznik ceramiczny Straumann 4 000 PLN
Założenie zatrzasku Locator Straumann 1 600 PLN
Kontrola pozabiegowa kolejna100 PLN
Łącznik indywidualny Straumann - dopłata550 PLN
Korona tymczasowa na implancie450 PLN
Szablon chirurgiczny300 PLN
Split wyrostka zębodołowego - 1 ząb1 600 PLN
Split wyrostka zębodołowego - rozległy3 000 PLN
Stomatologia - anestezjologCENA
Konsultacja anestezjologa w stomatologii180 PLN
Znieczulenie ogólne z intubacją w stomatologii do 1 godziny550 PLN
Znieczulenie ogólne z intubacją w stomatologii - kolejna godzina350 PLN
Znieczulenie ogólne z intubacją w stomatologii > 2 godzin850 PLN
Hospitalizacja po znieczuleniu ogólnym w stomatologii350 PLN
Hospitalizacja w pokoju 1-osobowym (do 8 godzin)350 PLN
Znieczulenie wziewne w stomatologii z hospitalizacją600 PLN
ProfilaktykaCENA
Uszczelnianie bruzd zęba materiałem kompozytowym150 PLN
Leczenie nadwrażliwości 1 ząb80 PLN
Ochraniacz dla sportowców250 PLN
Ozonoterapia - 1 ząb80 PLN
Piaskowanie- usuwanie osadu120 PLN
Scaling głęboki zamknięty250 PLN
Scaling- usuwanie kamienia nazębnego ultradźwiękami120 PLN
Scaling, piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja + instruktaż300 PLN
Toaleta zębodołu, terapia ozonowa - 1 ząb80 PLN
Fluoryzacja kontaktowa 80 PLN
Piaskowanie 1 łuk - usuwanie osadów80 PLN
ProtetykaCENA
Konsultacja i planowanie leczenia protetycznego200 PLN
Dostawienie jednego punktu w protezie - leczenie protetyczne350 PLN
Korona porcelanowa na metalu 1000 PLN
Korona porcelanowa na metalu frezowana CAD/CAM1 300 PLN
Korona porcelanowa na złocie2 000 PLN
Korona cyrkonowa Cyrkon CAD/CAM1 800 PLN
Korona cyrkonowa w technologii Procera1 900 PLN
Korona teleskopowa CoCr1 900 PLN
Korona pełnoceramiczna na cyrkonie 1 600 PLN
Korona pełnoceramiczna na cyrkonie LAVA1 900 PLN
Korona prowizoryczna 180 PLN
Korona tymczasowa laboratoryjna 450 PLN
Modele diagnostyczne - leczenie protetyczne200 PLN
Naprawa protezy - leczenie protetyczne350 PLN
Naprawa protezy (dostawienie zęba, klamry)350 PLN
Podścielenie protezy 400 PLN
Podścielenie protezy materiałem elastycznym590 PLN
Proteza całkowita akrylowa 1 700 PLN
Proteza całkowita elastyczna Vertex 2 200 PLN
Proteza całkowita elastyczna Acron 3 000 PLN
Proteza akrylowa na teleskopach3 000 PLN
Proteza szkieletowa metalowa3 000 PLN
Rekonstrukcja/podniesienie zwarcia (przy starciu)1 800 PLN
Szyna nagryzowa relaksacyjna twarda lub miękka420 PLN
Szyna ochronna dla sportowców500 PLN
Szyna przeciw bruksizmowi380 PLN
Wax-up przy planowaniu leczenia - 1 ząb 80 PLN
Wkład koronowo korzeniowy 400 PLN
Wkład koronowo - korzeniowy składany500 PLN
Zatrzask Bredent z frezowaniem1 000 PLN
Ponowne zacementowanie korony100 PLN
Wzmocnienie indywidualne do protezy350 PLN
Wymiana matrycy100 PLN
Zdjęcie korony - 1 ząb80 PLN
Dopłata do leczenia protetycznego w trybie ekspresowym300 PLN
Dopłata do leczenia protetycznego w trybie ekspresowym500 PLN
Endodoncja, ceny z radiowizjografiąCENA
Konsultacja endodontyczna z planowaniem leczenia kanałowego140 PLN
Konsultacja endodontyczna z planem leczenia oraz pantomografią 2D150 PLN
Konsultacja endodontyczna z planem leczenia oraz tomografią 3D200 PLN
Bezpośrednie pokrycie miazgi - obnażenie miazgi pokrycie preparatem MTA200 PLN
Zamknięcie perforacji lub wierzchołka MTA200 PLN
Całkowite opracowanie i dezynfekcja kanału - każdy kanał180 PLN
Czasowe wypełnienie kanału - każdy kanał100 PLN
Dopłata leczenie mikroskopowe kanałowe przedtrzonowiec220 PLN
Dopłata leczenie mikroskopowe kanałowe siekacz200 PLN
Dopłata leczenie mikroskopowe kanałowe trzonowiec250 PLN
Extyrpacja przyżyciowa miazgi zeba - każdy kanał120 PLN
Extyrpacja zdewitalizowanej miazgi zeba - każdy kanał120 PLN
Leczenie kanałowe pod mikroskopem przedtrzonowiec800 PLN
Leczenie kanałowe pod mikroskopem siekacz500 PLN
Leczenie kanałowe pod mikroskopem trzonowiec1 100 PLN
Powtórne leczenie kanałowe pod mikroskopem przedtrzonowiec1 050 PLN
Powtórne leczenie kanałowe pod mikroskopem siekacz750 PLN
Powtórne leczenie kanałowe pod mikroskopem trzonowiec1 250 PLN
Odbudowa zęba pod koronę protetyczną na włóknie szklanym400 PLN
Dopłata za powtórne leczenie endodontyczne (re-endo) 300 PLN
Usunięcie korony protetycznej100 PLN
Usunięcie obcego elementu z kanału500 PLN
Wypełnienie kanału - 1 kanał150 PLN
Wypełnienie kanału - 2 kanały200 PLN
Wypełnienie kanału - 3 kanały250 PLN
Wybielanie endodontyczne zębów martwych z odbudową350 PLN
Pokrycie pośrednie miazgi - wodorotlenek wapnia50 PLN
Chirurgia stomatologiczna i szczękowo-twarzowaCENA
Chirurgiczne usunięcie zmiany błony śluzowej jamy ustnej - zmiana mała300 PLN
Chirurgiczne usunięcie zmiany błony śluzowej jamy ustnej - zmiana średnia400 PLN
Chirurgiczne usunięcie zmiany błony śluzowej jamy ustnej - zmiana duża500 PLN
Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany - do 3 zębodołów80 PLN
Chirurgiczne zaopatrzenie dużej rany - powyżej 3 zębodołów180 PLN
Diagnostyka zębopochodnych chorób zatoki szczękowej300 PLN
Ekstrakcja ósemki550 PLN
Ekstrakcja ósemki zatrzymanej850 PLN
Ekstrakcja ósemki zatrzymanej o wysokim stopniu trudności1 200 PLN
Ekstrakcja zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe400 PLN
Ekstrakcja zęba stałego jednokorzeniowego300 PLN
Ekstrakcja zęba stałego wielokorzeniowego400 PLN
Gingivoplastyka - plastyka dziąsła400 PLN
Hemisekcja200 PLN
Kontrola pozabiegowa kolejna100 PLN
Leczenie zachowawcze neuralgii nerwu trójdzielnego180 PLN
Nacięcie wewnątrzustne i płukanie ropnia120 PLN
Nacięcie zewnątrzustne i płukanie ropnia220 PLN
Odbarczenie torbieli z biopsją i obturatorem1 600 PLN
Odsłonięcie korony zęba dla celów ortodontycznych500 PLN
Operacyjne usunięcie dwóch zębów zatrzymanych1 000 PLN
Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego600 PLN
Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego o wysokim stopniu trudności1 000 PLN
Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego piezosurgery + Bio-oss1 700 PLN
Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego z augmentacją + Bio-oss1 300 PLN
Plastyka połączenia ustno-zatokowego z szyciem500 PLN
Plastyka wędzidełka wargi lub języka220 PLN
Płukanie suchego zębodołu z aplikacją leku80 PLN
Podcięcie wędzidełka wargi lub języka250 PLN
Pokrycie recesji dziąsła z przeszczepem podniebienia650 PLN
Przeszczep bloku kostnego650 PLN
Przeszczep błony śluzowej z podniebienia650 PLN
Regeneracja kostna materiałem kościozastępczym1 800 PLN
Reimplantacja zęba z unieruchomieniem1800 PLN
Resekcja wierzchołka korzenia zęba bocznego500 PLN
Resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniego500 PLN
Usunięcie implantu600 PLN
Usunięcie korzenia chirurgiczne400 PLN
Wycięcie kaptura dziąsłowego250 PLN
Wycięcie zmiany skóry i tkanki podskórnej twarzy z badaniem hist-pat300 PLN
Wycięcie zmiany tkanek twardych twarzoczaszki z badaniem hist-pat350 PLN
Wyłyżeczkowanie zębodołu80 PLN
Usunięcie mezjodensu300 PLN
PeriodontologiaCENA
Kiretaż otwarty600 PLN
Kiretaż otwarty 1 łuk300 PLN
Kiretaż otwarty z zastos. Emdogain (6 zębów)1 000 PLN
Płukanie kieszonki zębowej i aplikacja leku80 PLN
Scaling głęboki zamknięty250 PLN
Konsultacja periodentologiczna ze wskaźnikami150 PLN
Konsultacja periodentologiczna ze wskaźnikami oraz zdjęciem panoramicznym200 PLN
Chirurgia szczękowo - twarzowa na Oddziale ChirurgiiCENA
Konsultacja specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej180 PLN
Genioplastyka - korekta bródki kostnej4 000 PLN
Kortykotomia szczęki Le Fort 6 800 PLN
Leczenie operacyjne neuralgii nerwu trójdzielnego1 500 PLN
Leczenie operacyjne prostego złamania żuchwy bądź szczęki2 900 PLN
Leczenie operacyjne złamanego wyrostka zębodołowego2 500 PLN
Leczenie zachowawcze (szynowanie) złamania szczęki lub żuchwy2 200 PLN
Operacja osteoplastyczna progenii/ retrogenii/ laterogenii6 900 PLN
Operacja przetoki ustno-zatokowej z operacją zatoki3 500 PLN
Operacja radykalna torbieli szczęk z wszczepem biomateriału3 500 PLN
Operacja torbieli szczęki/ żuchwy2 500 PLN
Operacja torbieli szczęki/ żuchwy z przeszczepem kości z biodra7 900 PLN
Operacja torbieli szczęki/ żuchwy z wypełnieniem biomateriałem3 500 PLN
Operacja zatoki szczękowej2 500 PLN
Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą - Chir 1 Dnia3 500 PLN
Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą - Chir 1 Dnia1 800 PLN
Przeszczep kości autogennej z rejonu twarzoczaszki2 900 PLN
Przeszczep kości autogennej z talerza kości biodrowej6 900 PLN
Repozycja lub reimplantacja zęba po urazie500 PLN
Szynowanie zębów po urazie500 PLN
Usuniecie zębów w warunkach bloku operacyjnego2 800 PLN
Wszczepienie implantu zygomatycznego7 500 PLN
Zabieg Sinus Lift (podniesienie dna zatoki) z uzyciem biomateriału3 300 PLN
Usunięcie korzenia zatrzymanego400 PLN
Diagnostyka radiologicznaCENA
Opis badania tomograficznego 3D80 PLN
RTG ortodontyczne 2D (panorama + cefalometria tylno-boczne)150 PLN
RTG pantomografia zębów 2D100 PLN
Tomografia 3D jama ustna, zatoki + nos320 PLN
Tomografia 3D - cała jama ustna220 PLN
Tomografia 3D - staw skroniowo-żuchwowy220 PLN
Tomografia 3D - zatoki szczękowe220 PLN
Zdjęcia cefalometryczne tylno-przednie 2D100 PLN
Zdjęcia cefalometryczne zgryzowo-skrzydłowe 2D100 PLN
Zdjecie wewnatrzustne RVG punktowe z zapisem CD - 1 ząb60 PLN
Zdjecie wewnatrzustne RVG punktowe - 1 ząb50 PLN

Warunki rezerwacji

Wszystkie kosztorysy KCM Clinic są ważne do 90 dni od momentu otrzymania.

Warunkiem rezerwacji terminu w ramach planowanego zabiegu w KCM CLINIC jest wpłacenie zadatku w wysokości 20% ceny zabiegu.

Wpłaty zadatku można dokonać poprzez nasz bezpieczny system płatności ESPAGOLink (szczegółowych informacji i instrukcji udzieli koordynator) lub przelewem na wskazany rachunek bankowy KCM Clinic S.A.

Dane do dokonania przelewu (Alior Bank):

KCM Clinic S.A., ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra, Polska

Nr konta bankowego: PL 32 2490 0005 0000 4520 5253 6195; SWIFT: ALBPPLPW
Tytuł przelewu: przedpłata imię nazwisko pacjenta data planowanego zabiegu

Dane do dokonania przelewu (PKO BP):

KCM Clinic S.A., ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra, Polska

Nr konta bankowego: PL 42 1020 2124 0000 8602 0138 1144; SWIFT: BPKOPLPW
Tytuł przelewu: przedpłata imię nazwisko pacjenta data planowanego zabiegu

W przypadku gdy Pacjent z ważnych i uzasadnionych przyczyn odwoła zabieg w terminie minimum 72 godzin przed jego zaplanowanym terminem lub gdy zabieg nie może się odbyć z przyczyn leżących po stronie Kliniki, zadatek zostanie zwrócony na wskazane przez Pacjenta konto bankowe w ciągu 14 dni.

Przeprowadzenie zabiegu w Klinice jest uzależnione od dokonania pełnej płatności, której należy dokonać na wskazane konto bankowe najpóźniej do 2 dni roboczych przed terminem planowanego zabiegu, natomiast w przypadku płatności kartą kredytową/debetową lub gotówką - w kasie Kliniki w dniu przyjęcia do Szpitala.

Metody Płatności

W KCM Clinic akceptujemy następujące metody płatności: gotówka / przelew / karty kredytowe / karty debetowe / płatności BLIK / płatności ESPAGOLink.

Dla pacjentów zameldowanych w Polsce, oferujemy możliwość zapłaty za zabieg w systemie ratalnym poprzez firmę finansującą zabiegi medyczne MEDIRATY.

Strona internetowa, na której Państwo znajdujecie się, ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje na niej zawarte nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 K.C oraz innych właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego i nie należy ich wykorzystywać w zastępstwie informacji dostępnych bezpośrednio w Klinice KCM Clinic.

Wyślij zapytanie

  Wypełniając formularz zgadzam się z Polityką prywatności oraz sposobem wykorzystania wysłanych danych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez KCM Clinic S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze w celu przesyłania treści marketingowych na mój adres e-mail podany powyżej w formularzu kontaktowym.

  Zarejestruj się

  Wizyty, zabiegi szpitalne

  • Pon - pt  7:30 - 19:00
  • Sobota    9:00 - 13:00

  Centrum Chirurgii Bariatrycznej

  Centrum Chirurgii Plastycznej

  Centrum Chirurgii Kręgosłupa

  Centrum Stomatologii

  • Pon - pt   8:00 - 19:00
  • Sobota     9:00 - 13:00

  Punkt poboru i testów COVID-19

  • poniedziałek 7.00 - 20.00
  • wtorek 7:00 - 20:00
  • środa 7:00 - 20:00
  • czwartek 7:00 - 20:00
  • piątek 7:00 - 20:00
  • sobota 8:00 - 14:00

  OMEGA Diagnostyka Obrazowa

  • Pon – pt  7:30 – 19:00
  • Sobota     9:00 – 13:00

  Godziny Otwarcia

  • Pon - Pt   7:30 - 21:00
  • Sobota     7:30 - 18:00

  Centrum Stomatologii KCM Jelenia Góra

  • Pon - Pt   8:00 - 20:00
  • Sobota      9:00 - 14:00

  KCM Clinic Wrocław

  • Czynne po umówieniu wizyty

  Chat KCM Clinic

  • Pon - Pt   8:00 - 19:00

  Lokalizacje

  KCM Clinic Jelenia Góra

  • ul. Bankowa 5-7 58-500 Jelenia Góra

  KCM Clinic Wrocław

  • ul. Krucza 2A 53-406 Wrocław

  Parking