Dolnośląskie Centrum Małoinwazyjnej i Endoskopowej Neurochirurgii Kręgosłupa

Specjalistyczne informacje o leczeniu w naszym centrum

pod poniższym numerem telefonu oraz adresem E-mail

T: +48 501 260 541, +48 790 531 555

E: neurochirurgia@kcmclinic.pl, szpital@kcmclinic.pl

Zespół Dolnośląskiego Centrum Małoinwazyjnej Neurochirurgii Kręgosłupa KCM Clinic w Jeleniej Górze specjalizuje się w małoinwazyjnym i endoskopowym leczeniu operacyjnym schorzeń kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, piersiowym i szyjnym.

NOWOŚĆ:

Zespól neurochirurgów KCM jako pierwszy ośrodek w Europie Srodkowo-Wschodniej wprowadził usuwanie dyskopatii szyjnej metodą endoskopową w odcinku szyjnym kręgosłupa (CESS):

Zapraszamy do obejrzenia reportażu " Po Prostu Zdrowie" - o Małoinwazyjnej Neurochirurgii Kręgosłupa na VOD.TVP.PL
Aby otworzyć film zapraszamy do kliknięcia w zdjęcie


 

 

Endoskopowe usuwanie dyskopatii szyjnej

Innowacyjny małoinwazyjny zabieg endoskopowy, który likwiduje przepuklinę kręgosłupa w odcinku szyjnym.

Zapraszamy do obejrzenia materiału video, TVP1 Wiadomości z 23.12.2016:

Małoinwazyjne operacje kręgosłupa - Endoskopia w KCM Clinic

W naszym Dolnośląskim Centrum Małoinwazyjnej i Endoskopowej Neurochirurgii Kręgosłupa Pacjentom oferujemypacjentom pełny zakres leczenia operacyjnego kręgosłupa zarówno metodami tradycyjnymi, jak i nowoczesnymi metodami małoinwazyjnymi, łącznie z endoskopowymi metodami usunięcia przepukliny dysku z omijającego kanał kręgowy dostępu tylno-bocznego (odcinek lędżwiowy) oraz dostępu przedniego i tylnego (odcinek szyjny kręgosłupa).

Operacje „tradycyjne” wykonywane w większości ośrodków neurochirurgicznych w naszym kraju w części lędźwiowej i piersiowej kręgosłupa to: fenestracja, foraminotomia, hemilaminektomia i inne.  Wykonywane są one celem usunięcia przepukliny lub wypukliny jądra miażdżystego dysku lub celem odbarczenia stenozy (zwężenia) kanału kręgowego lub kanału korzenia rdzeniowego. Wszystkie te wyżej wymienione operacje metodami „tradycyjnymi” jesteśmy w stanie przeprowadzić w naszym szpitalu.   Jednakże ze zględu na bezpieczeństwo pacjenta i minimalizację powikłań, preferujemy leczenie małoinwazyjne.

 

Małoinwazyjne operacje kręgosłupa


Korzyści z zastosowania technik małoinwazyjnych w porównaniu z metodami tradycyjnymi:

 • Wieksze bezpieczeństwo zabiegu i minimalizacja powikłań
 • Minimalne nacięcie skóry i uszkodzenie tkanki (efekt kosmetyczny)
 • Minimalne krwawienie
 • Zmniejszone ryzyko infekcji pooperacyjnych
 • Szybsza rekonwalescencja i powrót do normalnej aktywnosci zawodowej

Rodzaje małoinwazyjnych i endoskopowych operacji kręgosłupa w odcinku szyjnym, piersiowym, lędźwiowym:

 • SED YESS foraminotomia z dostępu tylno-bocznego i discectomia (wizualizacja endoskopowa)
 • CESS endoskopowe usunięcie przepukliny dysku dostęp przedni
 • CESS endoskopowe usunięcie przepukliny dysku z foraminotomią/ discectomią, dostęp tylny
 • PLDD (przezskórna laserowa dekompresja krążka międzykręgowego) z dostępu tylno-bocznego
 • DIAM stabilizacja dynamiczna implantem elastycznym Medtronic
 • DIAM stabilizacja dynamiczna fenestracja/hemilaminectomia z discectomią z dostępu tylnego, Medtronic
 • laminectomia/hemilaminectomia 1 poziom
 • laminectomia/hemilaminectomia 2 poziomy
 • Koblacja – nucleotomia-discectomia, odcinek szyjny
 • Koblacja – nucleotomia-discectomia, odcinek lędźwiowy
 • implant żelowy kręgosłupa - nucleoplastyka metodą DISCOgel- 1 poziom
 • IDET - Termonukleoplastyka (odcinek lędźwiowy)
 • IDET - Termonukleoplastyka (odcinek piersiowy)
 • Wertebroplastyka

 

Inne zabiegi neurochirurgiczne:

 • implantacja neurostymulatora rdzenia SCD w przewlekłych zespołach bólowych
 • operacja guza powłok czaszki z badaniem hist-pat, technika neurochirurgiczna
 • blokada diagnostyczna pod kontrolą RTG
 • konsultacje w zakresie operacyjnego leczenia schorzeń mózgu i rdzenia kręgowego w ramach Poradni Neurochirurgicznej

 

 


Endoskopowa operacja kręgosłupa

W naszym Dolnośląskim Centrum Małoinwazyjnej i Endoskopowej Chirurgii Kręgosłupa zgodnie z tendencjami światowymi, odchodzimy od proponowania chorym operacji z dojścia tylnego do kręgosłupa i przechodzenia narzędziami chirurgicznymi przez kanał kręgowy. W kanale kręgowym człowieka znajdują się bowiem bardzo ważne struktury anatomiczne, jak m.in. : rdzeń kręgowy, korzenie rdzeniowe, worek oponowy, płyn mózgowo-rdzeniowy, naczynia tętnicze i żylne zaopatrujące rdzeń kręgowy oraz inne struktury anatomiczne.

Uszkodzenia w/w struktur anatomicznych w trakcie operacji "klasycznych" z dojścia tylnego zdarzają się  niestety stosunkowo często, jak na medycynę 21 wieku. Stąd biorą się obawy pacjentów w perspektywie komplikacji operacji, a nawet „wózka inwalidzkiego” po zabiegu. Obawy te po części są uzasadnione – poieważ tradycyjny dostęp tylny niesie ze sobą potencjalne możliwości ciężkich powikłań bez względu na to, czy jest to operacja otwarta, operacja pod mikroskopem – tzw microdissectomia, czy operacja z użyciem endoskopu.  Poza tym operacja przeprowadzana z dostępu tylnego niesie za sobą również możliwości wystąpienia wielu tzw. odległych powikłań pooperacyjnych. Takimi są m.in. zrosty w kanale kręgowym, niestabilność tegoż odcinka kręgosłupa i inne.
Wystąpienie wyżej wymienionych powikłań jest zmniejszone w naszym Centrum do aktualnego światowego „minimum”, dzięki zastosowaniu przy operacji dyskopatii lędzwiowych tzw. dostępu tylno-bocznego.

Dostęp tylno-boczny do usunięcia przepukliny omija kanał kręgowy z możliwymi powikłaniami całkowicie. Przedstawia to poniżej zamieszczony schemat anatomiczny operacji:

W działającym od 2011 roku w obrębie KCM Clinic Jelenia Góra Dolnośląskim Centrum Małoinnwazyjnej i Endoskopowej Neurochirurgii Kręgosłupa wykonujemy wiele rodzajów zabiegów metodami małoinwazyjnymi i w zakresie wszystkich odcinków kręgosłupa: lędźwiowego piersiowego i szyjnego.

 

2. SED-YESS Endoskopowa i makroskopowa (poprzez foraminotomię) operacja usunięcia przepukliny lub wypukliny dysku z zastosowaniem dostępu tylno-bocznego.  Zastępuje stosowaną jeszcze do niedawna wyłącznie tradycyjną „otwartą” operację dyskopatii lędźwiowej, wykonywaną w narkozie.

W tej nowoczesnej i małoinwazyjnej metodzie do usunięcia przepukliny, protruzji lub wypadnięcia jądra miażdżystego dysku wykorzystywany jest endoskop. Jest to urządzenie, które posiadając wbudowaną kamerę przekazuje poprzez światłowód obraz pola operacyjnego na monitor. Endoskop wprowadzany jest do dysku poprzez tzw. dojście „tylno-boczne”.


Dojście to omija zupełnie kanał kręgowy, w którym znajdują się takie delikatne struktury jak: rdzeń kręgowy, worek oponowy, korzenie nerwowe, naczynia i inne. Tym samym możliwości uszkodzenia w/w struktur są zredukowane do minimum. Uszkodzenia takie bywają stosunkowo częstymi powikłaniami procedur tradycyjnych, wykonywanych poprzez kanał kręgowy. Dzięki maloinwazyjnemu dojściu metoda endoskopową, unika się również dwóch najczęstszych odległych powikłań występujących po operacjach tradycyjnych, jak zrosty w kanale kręgowym oraz  niestabilność kręgosłupa.

W endoskopie znajdują się tzw. kanały robocze, poprzez które usuwane jest chore jądro miażdżyste. Zabieg prowadzony jest w znieczuleniu miejscowym i analgosedacji, wykonywanej przez specjalistę anestezjologa. Zabieg trwa zwykle 30-45 min., a pobyt pacjenta w szpitalu trwa najczęściej ok. 2 dni. Nasi neurochirurdzy przeprowadzili dotychczas ponad 3000 takich operacji.

Dokumentacja z jednej z wielu operacji przeprowadzonych przez naszych neurochirurgów.

 

Poniżej dokumentacja radiologiczna przed- i po operacji całkowietego usunięcia przez naszych neurochirurgów przepukliny dysków na 2 poziomach. Operacja (zabieg małoinwazyjny) odbyła się z dostępu tylno-bocznego z zastosowaniem neuroendoskopu.

3. PLDD  Laserowy zabieg wypukliny dysku w odcinku lędźwiowym lub piersiowym dolnym (percutaneus laser disc decompression).

Do zabiegu laserowego dyskopatii mogą być kwalifikowani tylko chorzy z wypukliną dysku tzw. „sprężystą”. Tacy chorzy stanowią ok. 2% chorych na dyskopatię lędźwiową. Zabieg laserowy dekompresji dysku zmniejsza ciśnienie w dysku. Nie jest możliwe usunięcie wypukliny lub przepukliny dysku przy użyciu lasera. Zabiegi dekompresji laserowej przeprowadzamy w naszym Centrum. Nasi Neurochirurdzy takich zabiegów przeprowadzili ponad 1000. Chorych do tego typu zabiegów kwalifikujemy bardzo ostrożnie. Posiadamy najnowszej generacji urządzenia do zabiegów laserowych.

4. IDET Wewnątrzdyskowa Terapia Elektrotermiczna (Intradiscal Elektrothermal Therapy), Termiczna Plastyka Pierścienia włóknistego (Thermal Anuloplasty)

jest zabiegiem naprawczym. Znaczy to, że intencją zabiegu jest naprawa (wyleczenie) uwypuklonego dysku, bez usuwania jakiegokolwiek jego fragmentu, po to aby mógł on nadal spełniać funkcję „amortyzatora”.

Zabieg ten wykonywany jest z dostępu tylno-bocznego do dysku, z ominięciem kanału kręgowego. Pod kontrolą fluoroskopii RTG do wnętrza dysku wprowadzana jest igła (prowadnica), a poprzez nią giętka dwubiegunowa elektroda. Elektroda umieszczana jest wewnątrz dysku precyzyjnie w takim ułożeniu, aby jej bieguny objęły swoim działaniem miejsce osłabienia pierścienia włóknistego. Zabieg powoduje zmniejszenie ciśnienia wewnątrz dysku, zmniejszenie jego objętości, a przede wszystkim obkurczenie i wzmocnienie pierścienia włóknistego dysku. Efektem klinicznym jest redukcja ucisku korzeni i objawów takich jak ból, zaburzenia czucia w kończynach dolnych, niedowłady neurologiczne i inne. Do IDET kwalifikowani są pacjenci, u których występuje średnio zaawansowane stadium choroby dyskowej. Zabieg zapobiega też dalszemu postępowi choroby, czyli konieczności usunięcia chirurgicznego usunięcia przepukliny dyskowej. Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym. Pobyt w szpitalu trwa od 1 do 2 dni. Takich zabiegów nasi neurochirurdzy przeprowadzili ponad 400.

 

 

5. Przezskórna Nukleoplastyka Metodą Koblacji (Percutaneous Coblation Nucleoplasty) - dyskopatia szyjna, dyskopatia lędźwiowa.

Nukleoplastyka metodą koblacji (czyli zimnego odparowania tkankowego) jest zabiegiem, w którym do dekompresji dysku (usunięcia części jądra miażdżystego) wykorzystywana jest tzw. plazma gazowa. Jest ona wytwarzana w trakcie zabiegu przez specjalne urządzenie i przenoszona do wnętrza dysku przez precyzyjnej konstrukcji elektrodę. Elektroda wprowadzana jest poprzez igłę wkłutą do dysku poprzez dostęp tylno-boczny (w przypadkach dyskopatii lędźwiowej) i przedni (dyskopatia szyjna) pod kontrolą monitora fluoroskopowego. Temperatura wytwarzanej plazmy wynosi 40 st.C.

Jest to jedna z metod z zakresu naprawczych małoinwazyjnych procedur, która może być stosowana  również w przypadkach dyskopatii szyjnej. Redukcja masy wypukliny jądra miażdżystego, a także obniżenie ciśnienia w dysku odbywa się poprzez kanałową waporyzację (dyskopatia lędźwiowa) lub wykonanie 3-ch owalnych waporyzacji (dyskopatia szyjna). Redukowany jest ucisk wypukliny dyskowej na pobliski korzeń nerwowy, co zmniejsza lub usuwa dolegliwości bólowe oraz znacznie poprawia komfort chorego. Pierwsze w świecie takie zabiegi zostały wykonane pod koniec 2000 roku w Stanach Zjednoczonych. Zabieg jest wykonywany poprzez wkłucie do dysku odpowiedniej prowadnicy w kształcie igły, bez nacinania skóry. Zabieg trwa ok. 30 min. Pobyt w szpitalu trwa 1 do 2 dni. Nasi neurochirurdzy posiadają doświadczenie w wykonaniu ponad 800 takich małoinwazyjnych zabiegów.

 

 

6. Wertebroplastyka

Wertebroplastyka jest procedurą minimalnie inwazyjną, którą wykonuje się w przypadku pęknięcia lub złamania trzonu kręgowego z towarzyszącym temu złamaniu bólem. Najczęstszym wskazaniem jest osteoporoza. Zabieg polega na wstrzyknięciu przez specjalna igłę kleju cementowego do złamanego lub zgniecionego trzonu kręgowego. Usztywnia to uszkodzony trzon kręgu i stabilizuje poruszające się w stosunku do siebie elementy prowokujące wystąpienie bólu.

Zabieg poprawia aktywność ruchową chorego, znosi ból i często pozwala na powrót do poprzedniej aktywności codziennej i zawodowej. Może on być wykonywany u osób starszych, u których niemożliwym byłoby wykonanie otwartej operacji chirurgicznej oraz u takich pacjentów u których kruchość kości uniemożliwia ich chirurgiczną rekonstrukcję. Przeprowadzany jest zwykle w znieczuleniu miejscowym po podaniu leków o ogólnym działaniu uspokajającym i przeciwbólowym. Znieczulenie takie pozwala na możliwość porozumiewania się z lekarzem w trakcie procedury.

Usztywniony w ten sposób trzon kręgowy przestaje boleć i nie jest podatny na dalsze złamania, które mogłyby prowadzić do poważnych komplikacji neurologicznych.

 

7. Zabieg dynamicznej stabilizacji kręgosłupa DIAM  (dynamic interspinous spinal stabilisation)

W części schorzeń kręgosłupa przebiegających z klinicznymi i radiologicznymi objawami niestabilności, w których do niedawna jedynym sposobem stabilizacji były tradycyjne metody usztywniające i unieruchamiające, jak spondylodeza czy artrodeza, a przede wszystkim za często stosowana w naszym kraju stabilizacja transpendikularma przy zastosowaniu śrub i prętów metalowych (usztywnienie na śruby i pręty metalowe części kręgosłupa) oraz różnego rodzaju metalowych implantów międzytrzonowych, możliwą i wskazaną do stosowania jest nowoczesna i małoinwazyjna metoda stabilizacji międzywyrostkowej z zastosowaniem implantu dynamicznego i jedynego na świecie elastycznego implantu DIAM. Zamiast usztywnienia części kręgosłupa stosowany jest w takich przypadkach nowoczesnej konstrukcji elastyczny, odkształcalny implant DIAM (Device for Intervertebral Assisted Motion). Implant ten przejmuje część obciążeń biegnących przez segment ruchowy kręgosłupa zachowując jednocześnie naturalną ruchomość poszczególnych jego elementów. Odciążenie tzw. tylnej kolumny kręgosłupa powoduje zmniejszenie nacisku na korzenie rdzeniowe, wyrostki stawowe oraz tylną część trzonu powodując prawidłowe ustawienie wyrostków stawowych, odtworzenie prawidłowych napięć więzadeł poszerzenie patologicznie zwężonej przestrzeni międzykręgowej i stabilizację danego odcinka kręgosłupa. Bardzo ważną cechą stabilizacji dynamicznej jest brak kumulacji naprężeń w segmentach leżących w bezpośrednim sąsiedztwie stabilizowanego obszaru, co występuje podczas procedur usztywniających kręgosłup. Zabieg ten (prawidłowo przeprowadzony przez chirurga posiadającego duże doświadczenie w tej operacji) poszerza otwór międzykręgowy, czyli kostny kanał korzenia, w którym w przypadkach stenozy tego kanału korzeń nerwowy jest uciskany i daje objawy bólowe podobne jak przy przepuklinie dysku.

Dynamiczna stabilizacja lędźwiowa międzykolcowa tylna z użyciem stabilizatora elastycznego – czyli dynamicznego (a jedynym takim implantem na świecie spełniającym warunki co do elastyczności jest implant DIAM) jest ze względu na swoją stosunkowo małą inwazyjność, metodą spełniającą warunki MAST (Minimal Access Spine Technique). W czasie implantacji nie ma konieczności penetracji nasad, łuków kręgów, trzonu ani kanału kręgowego. Nie ma również bezpośredniego kontaktu narzędzi ani implantu ze strukturami nerwowymi, przez co praktycznie przy prawidłowo przeprowadzonej operacji ryzyko niepowodzeń związanych z dodatkowymi deficytami neurologicznymi jest minimalne. Zachowana jest również anatomia więzadłowo-mięśniowa tylnej kolumny kręgosłupa.

Stabilizator dynamiczny DIAM działa prawidłowo i przynosi optymalne efekty leczenia dla chorego jedynie wówczas, gdy chirurg w trakcie operacji dobierze odpowiedni rozmiar tego implantu, i przeprowadzi ten zabieg prawidłowo i bez powikłań. Rozmiary implantu to: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm i 16 mm. Jeżeli neurochirurg nie mający odpowiedniego doświadczenia w doborze implantu w trakcie operacji wszczepi nieprawidłowy rozmiar implantu, to wówczas stabilizacja dynamiczna metodą DIAM nie działa właściwie. Nasi neurochirurdzy posiadają doświadczenie własne w przeprowadzeniu ponad  dwóch tysięcy takich operacji z zastosowaniem implantu DIAM.

Skuteczność tych operacji manifestująca się zadowoleniem pacjentów z zabiegu, wynosi w doświadczeniu naszych neurochirurgów ok. 98 %.

Wskazaniami do leczenia metodą dynamicznej i elastycznej stabilizacji międzykolcowej tylnej z użyciem implantu DIAM są następujące schorzenia: niestabilność kręgosłupa, kręgozmyk, stan po operacyjnym usunięciu przepukliny dysku, stenoza kanału kręgowego, stenoza kanału korzenia, przeciążenia stawów międzykręgowych (błędnie leczonych niekiedy tzw. termolezją), skolioza, kifoza, oraz inne.

 

8. Implantacja neurostymulatorów rdzenia (SCD) w przewlekłych zespołach bólowych kręgosłupa

Metoda ta znajduje zastosowanie u pacjentów z przewlekłymi zespołami bólowymi kręgosłupa . Neurostymulacja to sprawdzona, bezpieczna i skuteczna terapia, mogąca pomóc złagodzić ból i przywrócić życie, które nie jest naznaczone bólem. Jej sposób działania polega na dostarczaniu łagodnych impulsów elektrycznych, które przerywają sygnały bólu przesyłane do mózgu, i na zastępowaniu ich uczuciem mrowienia, obejmującym obszary, w których odczuwany jest ból. Terapia stymulacji rdzenia kręgowego złagodziła ból dziesiątkom tysiącom osób na całym świecie. Firma Medtronic opracowuje terapie łagodzenia przewlekłego bólu już od ponad 40 lat. Za pomocą leczenia neurostymulacyjnego możliwy jest powrót do pełniejszego korzystania z życia. Proszę wyobrazić sobie, że mogą Państwo znów odpoczywać, spacerować z przyjaciółmi lub pracować w ogrodzie – a wszystko to odczuwając mniejszy ból. A najlepsze jest to, że mogą Państwo wypróbować i ocenić terapię neurostymulacyjną przed podjęciem decyzji o wszczepieniu systemu, jak również możliwe jest przerwanie terapii w każdej chwili.

Impulsy nerwowe są przesyłane z całego ciała do rdzenia kręgowego, a stamtąd do mózgu. Mózg przekłada sygnały na takie odczucia jak ból. Neurostymulator wytwarza łagodne impulsy elektryczne, które są przesyłane z urządzenia do kręgosłupa przez cienkie, izolowane przewody, nazywane odprowadzeniami. Te impulsy elektryczne zablokują impulsy bólu, gdy będą one przesłane do mózgu. Terapia neurostymulacyjna jest dostarczana za pomocą małego urządzenia wszczepianego pod skórę, zazwyczaj w powłoki brzuszne lub pośladki. Neurostymulator można dostosowywać do zmian natężenia bólu. Możliwe jest dostosowanie leczenia do lokalizacji lub nasilenia bólu za pomocą programatora pacjenta, pracującego na zasadzie pilota zdalnego sterowania. Poprzez zmianę parametrów stymulacji pacjent może jak najlepiej łagodzić ból każdego dnia, w zależności od różnych czynności i jego nasilenia w czasie dnia.

Terapia neurostymulacyjna nie jest wskazana we wszystkich rodzajach bólu. Osoby poddawane terapii neurostymulacyjnej zazwyczaj cierpią na przewlekły ból neuropatyczny, którego nie można opanować za pomocą leków lub innych sposobów leczenia, takich jak fizjoterapia, zastrzyki lub metody

Wyżej wymienione zabiegi z zakresu neurochirurgii kręgosłupa przeprowadza nasz zespół neurochirurgów pod kierownictwem Docenta Dr n. med. Prof. SUM Stanisława Kwieka. Chorzy nasi objęci są kompleksową opieką przed operacją, w trakcie leczenia szpitalnego i po przeprowadzonym leczeniu operacyjnym. Do tego celu został stworzony specjalistyczny zespół pielęgniarsko – fizjoterapeutyczny.

 

9. Elastyczna żelowa proteza jądra miażdżystego DISCOGEL®

Przezskórne wszczepienie implantu DISCOGEL® to innowacyjne i w pełni bezpieczne rozwiązanie w leczeniu przepuklin dyskowych szyjnych, piersiowych i lędźwiowych
DISCOGEL® to żelowy implant nieprzepuszczający promieni RTG na bazie etanolu i produktów celulozo-pochodnych, wstrzykiwany przezskórnie do jądra krążka międzykręgowego (nucleus pulposus).

Jego działanie opiera się na dwóch aktywnościach: mechanicznej, która dzięki właściwościom hydrofilowym DISCOGEL® powoduje migrację płynu do środka dysku i odbarczenie struktur nerwowych oraz biochemicznej, blokującej receptory generujące ból. Wynik: u zdecydowanej większości pacjentów natychmiastowa redukcja bólu.

 

Zalety DISCOGEL®

SKUTECZNOŚĆ

 • Szybkie odbarczenie struktur nerwowych,
 • Procedura jednego dnia,
 • Krótki czas powrotu do zdrowia i aktywnego funkcjonowania

WYGODA

 • Małoinwazyjna technika w znieczuleniu miejscowym,
 • Brak blizn pozabiegowych,
 • Możliwość leczenia przepuklin na wielu poziomach kręgosłupa podczas jednego zabiegu

KONTROLA

 • Pełna kontrola śródzabiegowa za pomocą radioskopii, dzięki markerowi RTG zawartym w DISCOGEL®,
 • Brak możliwości wycieku dzięki żelowej strukturze implantu


BEZPIECZEŃSTWO

 • Bez komplikacji: septycznych, zapalnych, bólu pozabiegowego
 • Ochrona otaczających tkanek,
 • Doskonała tolerancja: brak znanych reakcji alergicznych


INNOWACJA

 • Brak zastępczej, równorzędnej techniki dla leczenia objawowego lub operacji,
 • Zachowanie wysokości krążka międzykręgowego w czasie: brak ucisku wewnątrzdyskowego wskutek zapadania się


WIARYGODNOŚĆ

 • Bez znanych komplikacji (obserwacje > 5 lat),
 • Brak zaobserwowanych nawrotów (obserwacje > 5 lat)

 

Zespół osobowy ośrodka:

Kierownik Dolnośląskiego Centrum Małoinwazyjnej i Endoskopowej Neurochirurgii Kręgosłupa:

Dr hab. n. med. Stanisław J. Kwiek, specjalista neurochirurg

Lekarze specjaliści: Dr n. med. Izabela Chanek, specjalista z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej; Lek. med. Teresa Janowska, specjalista z zakresu Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Dr n. med. Bartłomiej Błaszczyk, specjalista neurochirurg; Dr n. med. Hanna Doleżych, specjalista neurochirurg; Dr n. med. Łukasz Tejster, specjalista ortopedii i traumatologii; Dr n. med. Wojciech Ślusarczyk, specjalista neurochirurg; Lek. med. Damian Kocur, w trakcie specjalizacji z zakresu neurochirurgii; Dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak, specjalista Neurolog; Lek. med. Izabela Stolarczyk, specjalista neurolog


Zespół Bloku Operacyjnego: Piel. Anna Sadowa, Kierownik bloku operacyjnego KCM, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego oraz anestezjologicznego i intensywnej opieki; Piel. Małgorzata Senderowska, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki; Piel. Mariola Maziara, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki; Piel. Ewa Zwolińska, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki; Piel. Marta Kucharczyk, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki; Piel. Beata Wolak–Baran, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki; Piel. Iwona Gutaj, pielęgniarka anestezjologiczna

Zespół rehabilitacji KCM: Dr n. med. Krzysztof Suszyński, Kierownik Rehabilitacji KCM, specjalista fizjoterapii i rehabilitacji schorzeń kręgosłupa w odcinkach lędźwiowym,piersiowym i szyjnym; Mgr Ewelina Kaczmarczyk, specjalista fizjoterapii Mgr Piotr Falkiewicz, specjalista fizjoterapii, Marta Bienek, fizjoterapeuta, Joanna Broda, fizjoterapeuta


Oddział opieki pozabiegowej: Mgr piel. Anna Stawińska, Pielęgniarka Oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i epidemiologicznego. Zespół Pielęgniarek: Katarzyna Ćwiertnia; Małgorzata Owczarek; Luiza Nowak; Barbara Dawidowicz; Lucyna Osak, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego oraz Grzegorz Dołasiński, ratownik medyczny

Koordynator ds. neurochirurgii KCM Clinic: Marlena Piekarz

Kierownik rejestracji szpitalnej: Emilia Flieger


Specjalista ds. Jakości i ISO: Mgr piel. Anna Stawińska, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i epidemiologicznego

Zobacz również inne usługi medyczne - KCM Clinic

« Oferta