Dr hab. med. Stanisław Kwiek
Specjalista neurochirurg
Oddział / Klinika: Centrum Chirurgii Małoinwazyjnej Kręgosłupa
Poradnia: Poradnia Neurochirurgiczna

Docent Stanisław Kwiek to wybitny specjalistą w dziedzinie neurochirurgii.

Dr hab. n. med. Stanisław Kwiek jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 1995 roku został specjalistą I stopnia w zakresie neurochirurgii, natomiast 3 lata później ukończył specjalizację II stopnia w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii. W 1997 roku otrzymał tytuł doktora nauk medycznych. Kilka lat później obronił pracę habilitacyjną pt.: „Wyznaczenie czynników predykcyjnych warunkujących odległe wyniki leczenia chorych z osłoniakiem nerwu przedsionkowego operowanych z dostępu zaesowatego: analizy i obserwacje poczynione na podstawie własnych doświadczeń chirurgicznych w trakcie operacji przeprowadzanych ze śródoperacyjnym wielomodalnym monitorowaniem funkcji neurofizjologicznych chorego”. Praca została opublikowana w 2013 roku nakładem wydawnictwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Doświadczenie zawodowe nabywał, pracując m.in. jako adiunkt Katedry i Kliniki Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z którą związany jest do dziś.

Do zainteresowań zawodowych doktora Stanisława Kwieka należą zagadnienia związane z neurochirurgią oraz neurotraumatologią. Diagnozuje i leczy schorzenia układu nerwowego, w tym dyskopatię.

Leczone choroby:

  • stenoza kanału kręgowego
  • kręgozmyk
  • choroby kręgosłupa
  • dyskopatia
  • przepuklina kręgosłupa
  • złamania kompresyjne kręgosłupa
  • przepuklina dysku w odcinku szyjnym – metoda endoskopowa
  • przepuklina dysku w odcinku lędźwiowym – metoda endoskopowa
Telefon: 75 645 20 00
Lokalizacja: Jelenia Góra, Wrocław