Patrycja Grzywa

Patrycja Grzywa należy do Zespołu Chirurgii Bariatrycznej oraz Laparoskopowej.